Uwaga! Nowe zasady dotyczace cookies/ciasteczek. U?ywamy informacji zapisanych za pomoc? cookies w celach statystycznych,
reklamowych oraz aby strona lepiej spe?nia?a Twoje oczekiwania. Kolejne korzystanie z serwisu oznacza zgod? na zapisywanie cookies.
Mo?na zablokowa? tworzenie cookies, zmieniaj?c ustawienia przegl?darki, jednak dzia?anie strony mo?e zosta? ograniczona, a niektre cz??ci mog? przesta? dzia?a?.
Nasza polityka prywatno?ci.

LETNIE CENY
Zach?camy do zapoznania si? z nasz? ofert?

wi?cej >>>
Kontakt z nami

Siedziba


64-710 Po?ajewo
ul. Le?na 13A

tel./fax: 67 256 76 24
kom. 508 148 851
Biuro Czarnkw


64-700 Czarnkw
ul. Ko?ciuszki 61A

tel./fax: 67 255 23 89

Tu jeste?: Strona g?wna >Oferta > Roletki i ?aluzje > ?aluzje poziome

Specjalizujemy si? w produkcji ?aluzji w r?nych systemach z ta?m 25 mm i 16 mm. Wi?kszo?? okien nowej generacji zachowuje estetyk? i funkcjonalno?? dzi?ki ro?norodno?ci systemw. Dzi?ki d?ugoletniemu do?wiadczeniu nie straszne nam s? zlecenia na okna sko?ne i w nietypowych formach w ktrych ?aluzja jest jedynym rozs?dnym rozwi?zaniem. Opieraj?c swoj? produkcj? na elementach renomowanych producentw takich jak Magnum System, Ispol jeste?my spokojni o efekt ko?cowy naszych wyrobw.
Nieodzowne zalety ?aluzji

1.
p?ynna regulacja dop?ywu ?wiat?a
2.
wieloletnia trwa?o??
3.
nowoczesny charakter


?aluzja Mi?dzyszybowa

montowana w oknach skrzynkowych i oknach rozkr?canych
sterowana za pomoc? pokr?t?a gi?tkiego
podci?ganie za pomoc? sznurka
pe?na gama p?atkw obejmuje ok. 90 kolorw
osprz?t ?aluzji ( rynna, sznurek, drabinka ) dost?pny w 20 kolorach
?aluzja nawierzchniowa - Amarant

montowana nawierzchniowo do ?ciany lub skrzyd?a okna

sterowana za pomoc? mechanizmu Amarant wyposa?ony whamulec sznurka

pe?na gama p?atkw obejmuje ok. 90 kolorw

osprz?t ?aluzji ( rynna, sznurek, drabinka ) dost?pny w20 kolorach?aluzja nawierzchniowa - Top

montowana do okien PCV i drewnianych nowej generacji
wieszak ?aluzji przystosowany do monta?u we wn?ce przyszybowej
rynna grna przykryta listw? maskuj?c?
sterowana za pomoc? mechanizmu Amarant wyposa?ony w hamulec sznurka
pe?na gama p?atkw obejmuje ok. 90 kolorw
v sznurek, drabinka dost?pny w 20 kolorach
rynna grna i dolna w kolorze bia?ym
na ?yczenie klienta wyposa?ona w prowadzenie ?y?kowe za dop?at?

?aluzja nawierzchniowa - Private

montowana do okien PCV i drewnianych nowej generacji
unikalny system prowadzenia ?y?ki i ta?my, zapewniaj?cy niewidoczno?? otworw po jej zamkni?ciu - NOWO??!
sterowana za pomoc? mechanizmu ?a?cuszkowego
pe?na gama p?atkw obejmuje ok. 90 kolorw
drabinka dost?pna w 20 kolorach
rynna grna i dolna w kolorze bia?ym

?aluzja nawierzchniowa - TOP do okien sko?nych

montowana nawierzchniowo do skrzyd?a okna
sterowana za pomoc? mechanizmu Amarant wyposa?ony w hamulec sznurka
pe?na gama p?atkw obejmuje ok. 90 kolorw
osprz?t ?aluzji ( rynna, sznurek, drabinka ) dost?pny w 20 kolorach