Uwaga! Nowe zasady dotyczace cookies/ciasteczek. U?ywamy informacji zapisanych za pomoc? cookies w celach statystycznych,
reklamowych oraz aby strona lepiej spe?nia?a Twoje oczekiwania. Kolejne korzystanie z serwisu oznacza zgod? na zapisywanie cookies.
Mo?na zablokowa? tworzenie cookies, zmieniaj?c ustawienia przegl?darki, jednak dzia?anie strony mo?e zosta? ograniczona, a niektre cz??ci mog? przesta? dzia?a?.
Nasza polityka prywatno?ci.

LETNIE CENY
Zach?camy do zapoznania si? z nasz? ofert?

wi?cej >>>
Kontakt z nami

Siedziba


64-710 Po?ajewo
ul. Le?na 13A

tel./fax: 67 256 76 24
kom. 508 148 851
Biuro Czarnkw


64-700 Czarnkw
ul. Ko?ciuszki 61A

tel./fax: 67 255 23 89

Tu jeste?: Strona g?wna >Oferta > Bramy >Bramy Wi?niowski > Bramy gara?owe uchylne > Zabezpieczenia

Znak CE na bramie gara?owej uchylnej oznacza, ?e spe?nia ona wymagania nowej normy europejskiej EN 13241 -

Wy??cznik przeci??eniowy


zapewnia atrzymanie bramy i jej powrt do pozycji otwartej, je?eli skrzyd?o podczas zamykania trafi na opr.


Fotokomrki


zapewniaj? zatrzymanie bramy i jej powrt do pozycji otwartej, je?eli w ?wietle przejazdu pojawi si? przeszkoda.


Zesp? specjalnie dobranych spr??yn naci?gowych


rwnowa??cych ci??ar skrzyd?a bramy os?oni?ty jest tulejami, ktre zabezpieczaj? przed przytrza?ni?ciem palcw.

Dwupunktowe, zatrzaskowe ryglowanie


daje pewno?? zamkni?cia bramy.

Kszta?t prowadnic oraz ?o?yskowane rolki prowadz?cej


zapewniaj? dok?adne prowadzenie i zabezpieczaj? skrzyd?o bramy przed wypadni?ciem.