Uwaga! Nowe zasady dotyczace cookies/ciasteczek. U?ywamy informacji zapisanych za pomoc? cookies w celach statystycznych,
reklamowych oraz aby strona lepiej spe?nia?a Twoje oczekiwania. Kolejne korzystanie z serwisu oznacza zgod? na zapisywanie cookies.
Mo?na zablokowa? tworzenie cookies, zmieniaj?c ustawienia przegl?darki, jednak dzia?anie strony mo?e zosta? ograniczona, a niektre cz??ci mog? przesta? dzia?a?.
Nasza polityka prywatno?ci.

LETNIE CENY
Zach?camy do zapoznania si? z nasz? ofert?

wi?cej >>>
Kontakt z nami

Siedziba


64-710 Po?ajewo
ul. Le?na 13A

tel./fax: 67 256 76 24
kom. 508 148 851
Biuro Czarnkw


64-700 Czarnkw
ul. Ko?ciuszki 61A

tel./fax: 67 255 23 89

Tu jeste?: Strona g?wna >Oferta > Rolety zewn?trzne

Standard


Rondo


Integro


Naokienna- rewizja od czo?a


Naokienna- rewizja od do?u


Nadpro?owe RKSStandard

Do budowy rolet oferujemy wiele roznych profili, a tak?e wiele rozwi?za? sterowania roletami. Nasza oferta obejmuje m.in: nap?dy r?czne, mechanizmy p?automatyczne oraz nap?dy elektryczne wraz z systemami steruj?cymi. Bogata kolorystyka rolety pozwoli Panstwu ozywic wyglad budynku czyni?c go bardziej atrakcyjnym.
Do naszej oferty wprowadzilismy rowniez rolety zintegrowane z siatka przeciw insektom ktora zabezpiecza wnetrze przez owadami. Obydwa elementy tego systemu, czyli pancerz rolety i siatka przeciwinsektowa, mog? by? u?ywane niezale?nie.
Rolety te stanowia doskonala ochrone przed niechcianymi goscmi dzieki odpowiednio dobranym surowcom. Ponadto doskonale izoluj? termicznie, obnizaja koszty ogrzewania zima a latem zapewniaja chlod gdy na zewnatrz panuje wysoka temperatura.
Stosowany w istniejacych budynkach. Roleta zwijana jest do skrzynki aluminiowej przytwierdzonej na ?cianie lub w oscie?y. Skrzynke dopasowywuje sie do wygladu budynku i jest wtedy elementem dekoracyjnym. W naszej ofercie mamy skrzynki SK 45.
dRondo


Maj?c na wzgl?dzie wysokie oczekiwania naszych Klientw poszukuj?cych nowoczesnych i praktycznych rozwi?za?, firma INTRAX proponuje System RONDO.

Sprawdzona i niezawodna technika rolet po??czona w systemie RONDO z eleganck? skrzynk? i prowadnic? aluminiow?.

Zintegrowany system RONDO wraz z systemem Moskito zapewnia niezale?n? prac? rolety i siatki przeciwinsektowej.

Ponadto oryginalne a jednocze?nie odwa?ne kszta?ty jakie oferuje System RONDO stwarzaj? Pa?stwu mo?liwo?? nadania ka?dej elewacji ca?kowicie indywidualnego charakteru wed?ug w?asnych upodoba?.

nowoczesny wygl?d

solidna ochrona

izolacja termiczna

ochrona przed insektami

prosta obs?uga i serwis

Integro


Rolety INTEGRO posiadaj? szeroka game kolorw, co pozwala na dopasowanie ich do ka?dej elewacji. W systemie INTEGRO oferujemy rwnie? wersj? z siatk? przeciw insektow?, ktra nie zak?ca przep?ywu ?wie?ego powietrza do wn?trza pomieszczenia.
Specjalna konstrukcja rolet INTEGRO pozwala na ich serwisowanie bez zak?cania prywatno?ci domownikw. System INTEGRO zapewnia perfekcyjn? izolacj? termiczn? i akustyczna nie naruszaj?c przy tym ich w?a?ciwo?ci izolacyjnych. INTEGRO to system stosowany rownie? w istniej?cym budownictwie w trakcie wykonywania modernizacji lub przy wymianie okien.
INTERGO to nowoczesny system rolet aluminiowych. S? one wkomponowywane w budynek dzi?ki czemu s? jego integralna cz??ci?. Czo?o skrzynki rolety stanowi jednocze?nie podk?ad pod dowolny materia? wyko?czeniowy dzi?ki czemu skrzynka staje si? niewidocznym elementem fasady budynku.

wyeliminowane mostki cieplne

wysoka estetyka

szeroka gama kolorystyczna

ochrona przed insektami

prosta obs?uga i serwis

Nadpro?owe RKS


W omwionym systemie istnieje mo?liwo?? wykonania rolety tylko w wersji prawoskr?tnej.
Poprzez zastosowanie "twardego styropianu" (wysoki stopie? izolacji termicznej) oraz odpowiednio dobranego no?nika tynku pozwala bez przeszkd wyko?czy? budynek.
System stosowany w powstaj?cych budynkach. Nasza firma oferuje skrzynki SKN ktre s? gotowymi elementami wykorzystywanymi przez architektw i przedsi?biorstwa budowlane.

Naokienn rewizja od czo?a

uniwersalny system rolet do budynkw wielorodzinnych i jednorodzinnych

prosty i szybki monta?

serwis systemem szufladowym

klasyczna rewizja (nie zaleca si? zatynkowania od strony mieszkania)

system daje mo?liwo?? wykonania skrzyni roletowej w kolorze

drewnopodobnym - Renolit, od strony mieszkania, np. Do okna PCW

oklejonego foli? drewnopodobn? obustronnie

wielko?? skrzy? roletowych pozwala dostosowa? je do ka?dej grubo?cii ka?dego rodzaju ?cian zewn?trznych

dobr skrzyni roletowej zale?no?ci od wysoko?ci oknado 3,5 m

komorowa budowa ?cian skrzyni roletowej zwi?ksza sztywno?? orazpoprawia parametry izolacji termicznej i akustycznej


Naokienna rewizja od do?u