Uwaga! Nowe zasady dotyczace cookies/ciasteczek. U?ywamy informacji zapisanych za pomoc? cookies w celach statystycznych,
reklamowych oraz aby strona lepiej spe?nia?a Twoje oczekiwania. Kolejne korzystanie z serwisu oznacza zgod? na zapisywanie cookies.
Mo?na zablokowa? tworzenie cookies, zmieniaj?c ustawienia przegl?darki, jednak dzia?anie strony mo?e zosta? ograniczona, a niektre cz??ci mog? przesta? dzia?a?.
Nasza polityka prywatno?ci.

Tu jeste?: Strona g?wna >Oferta > Bramy > Bramy Krispol > Segmentowe zabezpieczenia


Stosowany opcjonalnie w bramach KRISPOL zamek zatrzaskowy obs?ugiwany jest z obu stron i montowany od strony wewn?trznej. Zamek polecany jest do bram montowanych w gara?ach bez dodatkowego wej?cia.

Standardowym zabezpieczeniem w bramach bez nap?du jest rygiel r?czny (stosowany w bramach bez zamka), ktry skutecznie uniemo?liwia podniesienie z zewn?trz zamkni?tej bramy.
Kolejnym zabezpieczeniem jest konstrukcja segmentw tworz?cych pancerz bramy. Dzi?ki niej eliminujemy mo?liwo?? przytrza?ni?cia palcw z zewn?trz i od wewn?trz.
Standardowym wyposa?eniem bram z nap?dem elektrycznym jest wy??cznik przeci??eniowy. Zapobiega on ewentualnym wypadkom zwi?zanym z przygnieceniem. W przypadku napotkania przeszkody (np. drabiny lub hulajnogi) podczas zamykania, brama automatycznie zatrzymuje si?, a nast?pnie podnosi nie powoduj?c ?adnych szkd.
Innym elementem montowanym w bramach z nap?dem elektrycznym i zapobiegaj?cym przykrym niespodziankom jest blokada dociskowa uniemo?liwiaj?ca podniesienie z zewn?trz opuszczonej bramy i chroni?ca tym samym przed w?amaniem.

Zastosowanie fotokomrek chroni przed zgnieceniem brama podnosi si? automatycznie, gdy na wysoko?ci linii fotokomrki znajdzie si? jakakolwiek przeszkoda.