Uwaga! Nowe zasady dotyczace cookies/ciasteczek. U?ywamy informacji zapisanych za pomoc? cookies w celach statystycznych,
reklamowych oraz aby strona lepiej spe?nia?a Twoje oczekiwania. Kolejne korzystanie z serwisu oznacza zgod? na zapisywanie cookies.
Mo?na zablokowa? tworzenie cookies, zmieniaj?c ustawienia przegl?darki, jednak dzia?anie strony mo?e zosta? ograniczona, a niektre cz??ci mog? przesta? dzia?a?.
Nasza polityka prywatno?ci.

KOLORY I DEKORY
Zach?camy do zapoz


w sta?ej ofercie 210 kolorw z palety RAL, umo?liwiaj?cych dopasowanie bramy do koloru elewacji, okien lub rolet zewn?trznych,
11 dekorw drewna w standardowej ofercie,
kilkadziesi?t dodatkowych dekorw premium w kolekcji bram SIROCCO Slick.
9

Tu jeste?: Strona g?wna >Oferta > Bramy >Bramy Krispol > Segmentowe dodatki

Seria detali dekoracyjnych do bram bez przet?ocze? daje mo?liwo?? dodatkowego podkre?lenia indywidualnego charakteru bramy. Ka?dy z detali wykonany jest z wysokiej jako?ci stali szlachetnej o grubo?ci 1 mm. Powierzchnia detalu mo?e by?:
- matowa,
- lustrzana,
- lakierowana na dowolny kolor palety RAL.

Detale dekoracyjne mog? by? montowane w uk?adzie:


prowadzenie normalne - typ NP

prowadzenie niskie ze spr??yn? z ty?u - typ LHR
Wzory detali dekoracyjnych: