Uwaga! Nowe zasady dotyczace cookies/ciasteczek. U?ywamy informacji zapisanych za pomoc? cookies w celach statystycznych,
reklamowych oraz aby strona lepiej spe?nia?a Twoje oczekiwania. Kolejne korzystanie z serwisu oznacza zgod? na zapisywanie cookies.
Mo?na zablokowa? tworzenie cookies, zmieniaj?c ustawienia przegl?darki, jednak dzia?anie strony mo?e zosta? ograniczona, a niektre cz??ci mog? przesta? dzia?a?.
Nasza polityka prywatno?ci.

LETNIE CENY
Zach?camy do zapoznania si? z nasz? ofert?

wi?cej >>>
Kontakt z nami

Siedziba


64-710 Po?ajewo
ul. Le?na 13A

tel./fax: 67 256 76 24
kom. 508 148 851
Biuro Czarnkw


64-700 Czarnkw
ul. Ko?ciuszki 61A

tel./fax: 67 255 23 89

Tu jeste?: Strona g?wna >Oferta > Okna > Ideal 7000

System Ideal 7000 (szeroko?? 80 mm) posiada uszczelnienie zewn?trzne, sze?ciokomorowe. Podczas tworzenia projektu, szczeglny nacisk k?adziono na izolacyjnosc termiczna i wygl?d. Dzi?ki stylistyce soft-line, okna te posiadaj? nowoczesny i harmonijny wygl?d, zabudowa 80 mm gwarantuje akustyczno?? i izolacje cieplna. Profil Ideal 7000 posiada oryginalny i nietuzinkowy wygl?d. Nie musicie Pa?stwo wybiera? pomi?dzy technika a estetyka. Zachowano zasad? kompatybilno?ci nowych rozwi?za? z ju? istniej?cymi, co umo?liwia ??czenie ze sob? poszczeglnych produktw z r?nymi dodatkami. Zestawiaj?c ze sob? ro?ne wersje skrzyde? i listew przy szybowych maj? Pa?stwo mo?liwo?? swobodnej stylizacji okna do realizacji bardzo zr?nicowanych projektw.


ideal 7000

ideal 4000 6K

ideal 4000wersja niezlicowana


Sze?ciokomorowa budowa i g??boko?? zabudowy 80 mm

Nowoczesny design, zaokr?glone linie i delikatne skosy nadaj? oknomnowoczesny i harmonijny wygl?d

Mo?liwo?? zastosowania pakietw szybowych o wymiarach do 41 mm

Du?e komory wzmocnie? pozwalaj? na zastosowanie wzmocnie? znaczniezwi?kszaj?cych stabilno?? profilu

Mo?liwo?? zastosowania listew przyszybowych o r?nych kszta?tach, ktre umo?liwiaj? wielokrotn? styliczacj?

R?norodne wersje listew przyszybowych stwarzaj? mo?liwo?? dowolnej stylizacji okna i zaoferowania klientom niepowtarzalnej stylistyki.