Uwaga! Nowe zasady dotyczace cookies/ciasteczek. U?ywamy informacji zapisanych za pomoc? cookies w celach statystycznych,
reklamowych oraz aby strona lepiej spe?nia?a Twoje oczekiwania. Kolejne korzystanie z serwisu oznacza zgod? na zapisywanie cookies.
Mo?na zablokowa? tworzenie cookies, zmieniaj?c ustawienia przegl?darki, jednak dzia?anie strony mo?e zosta? ograniczona, a niektre cz??ci mog? przesta? dzia?a?.
Nasza polityka prywatno?ci.

LETNIE CENY
Zach?camy do zapoznania si? z nasz? ofert?

wi?cej >>>
Kontakt z nami

Siedziba


64-710 Po?ajewo
ul. Le?na 13A

tel./fax: 67 256 76 24
kom. 508 148 851
Biuro Czarnkw


64-700 Czarnkw
ul. Ko?ciuszki 61A

tel./fax: 67 255 23 89

Tu jeste?: Strona g?wna >Oferta > Okna > Ideal 4000

System 5-6 - komorowy o g??boko?ci zabudowy 70 mm, z uszczelnieniem zewn?trznym

Swoboda wyboru

System okien ideal 4000 o g??boko?ci zabudowy 70 mm z uszczelnieniem zewn?trznym wyst?puje w wersji 5-cio komorowej ( i 6-cio komorowej tylko niektre profile pyta? sprzedawcw ). System ten to nowa generacja profili, ktre ??cza w sobie najnowocze?niejsz? technik? z najwy?szym komfortem mieszkania. Mocny i szeroki profil (70 mm), du?e komory na wzmocnienia stalowe gwarantuj? optymalne parametry statyczne dzi?ki ktrym mo?liwe jest wykonanie du?ych okien. Posiada wysoka izolacyjno?? akustyczna i cieplna. Oryginalno?? i harmonia wzorw oraz bogactwo rozwi?za? systemowych, dzi?ki ktrym kreowanie okien jest o wiele ?atwiejsze. Nowoczesne linie w smuk?ych profilach gwarantuj? ponadczasowo?? i elegancje. Dla osb chc?cych kreowa? swoje okna powsta?a seria round-line. Okna te wygl?daj? bardzo atrakcyjnie i idealnie pasuj? do nowoczesnych wn?trz. Dzi?ki systemowi Ideal 4000, wpu?cimy do pomieszczenia o wiele wi?cej ?wiat?a, ?wietnie sprawdzaj? si? zarwno w nowoczesnej architekturze budownictwa, jak i w przypadku renowacji.


ideal 4000 6K

ideal 4000 p?zlicowany

ideal 4000 niezlicowany


5-6 komorowa budowa i g??boko?? zabudowy 70 mm zapewniaj? optymaln? izolacj? termiczn? i akustyczn? (1,3 W/m2K wg DIN 52619)

Du?a komora wzmocnienia gwarantuje odpowiednia statyk?

Estetyczne i niewidoczne uszczelki przyszybowe

15 stopniowy skos kraw?dzi ramy i skrzyd?a zapewnia optymalny sp?yw wody

13 mm przesuni?cie osi rowka okuciowego od kraw?dzi ramy daje mo?liwo?? stosowania szerszych zaczepw, a tym samym zwi?ksza jego odporno?? na w?amanie.

Niezwykle trwa?e i nowoczesne uszczelki EPDM zapewniaj?, ?e okna s? szczelne i niezawodne.

Zwarta budowa delikatne zaokraglenia i skosy nadaj? profilom nowoczesny i elegancki wygl?d.

G?adka powierzchnia ramy u?atwia mycie i konserwacj?

R?norodne wersje listew przyszybowych stwarzaj? mo?liwo?? dowolnej stylizacji okna i zaoferowania klientom niepowtarzalnej stylistyki.

Bardzo cz?sto decyduj?c si? na wymian? okien klienci stawiaj? warunek, by nowe rozwi?zanie zawiera?o jak najni?sze profile, tak by powierzchnia szyb by?a mo?liwie du?a. Takie atuty posiada wersja Ideal 4000 Round line oraz nowe zestawienie Ideal 4000 ze skrzyd?em niezlicowanym - obni?ona o 5 mm wysoko?? ramy i skrzyd?a, pozwala na uzyskanie wi?kszej powierzchni przeszklenia.